محرمی خانقاه ا.; موسوی ساداتی س. ک. .; دانشجو ع. مقایسه‌ اثربخشی 12 هفته تمرینات با رویکرد آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا و رویکرد سنتی بر اصلاح ناهنجاری‌های کایفوز و سر به جلو در نوجوانان پسر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 313–304, 2023. DOI: 10.22037/iipm.v10i4.36962. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/36962. Acesso em: 28 فوریه. 2024.