الهی ا.; صیادی ف.; کریمی زاده اردکانی م. بررسی اثربخشی 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون عملکردی تارارا در مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 72–60, 2022. DOI: 10.22037/iipm.v10i1.36050. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/36050. Acesso em: 29 فوریه. 2024.