رمضانی ف.; ساکی ف.; سهرابی ط. تأثیر مداخلات تمرینی بر والگوس داینامیک زانو: مطالعه مروری نظام مند: تمرینات ورزشی و والگوس داینامیک زانو. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 59–48, 2022. DOI: 10.22037/iipm.v10i1.35973. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/35973. Acesso em: 24 ژوئن. 2024.