حیدری نیا م.; گودرزی ب.; میر معزی م. بازگشت به حالت اولیه از طریق غوطه وری در آب سرد بر برخی شاخص های آسیب عضلانی تکواندوکاران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 35–25, 2022. DOI: 10.22037/iipm.v10i1.35680. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/35680. Acesso em: 26 فوریه. 2024.