نفر آ.; مینونژاد ه.; علیزاده م. ح.; منصوری م.; صمدی ه. همه گیرشناسی آسیب های ورزشی بازیکنان تنیس مرد نخبه ایران: مطالعه گذشته نگر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 9, n. 4, p. 303–295, 2022. DOI: 10.22037/iipm.v9i4.35517. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/35517. Acesso em: 9 دسامبر. 2023.