براتی شورک م.; خوشرفتار یزدی ن.; شاه طهماسبی ب. تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 107–96, 2022. DOI: 10.22037/iipm.v10i2.34854. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/34854. Acesso em: 24 فوریه. 2024.