همتی ن. .; احمدی ع. نقش حیاتی پزشکان اورژانس در کاهش آسیب کلیوی حاد ناشی از تروما. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 91–90, 2021. DOI: 10.22037/iipm.v9i2.34784. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/34784. Acesso em: 26 فوریه. 2024.