عقیقی ع.; سوری م. نقش درک خطر بر مولفه هاي رفتار ايمني: تبيين اثرميانجي انگيزه ايمني و تعديل گر جوّ ايمني همکاران و سرپرست . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 237–227, 2021. DOI: 10.22037/meipm.v8i4.32127. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/32127. Acesso em: 1 مارس. 2024.