محسنی ا. .; سماواتیان ح.; نوری ا. .; مقیمی م. . آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبک هاي تصميم گيري و حجم بار ذهني کارکنان . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 111–102, 2021. DOI: 10.22037/iipm.v9i2.32098. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/32098. Acesso em: 24 فوریه. 2024.