مظهری عباسی ف.; طباطبائی ح. . تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حرکتي و عملکرد پرستاران مبتلا به سندروم درد کشککي- راني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 34–27, 2021. DOI: 10.22037/meipm.v9i1.31659. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31659. Acesso em: 23 جولای. 2024.