تاج بخش م.; امامی ح.; ورهرام م.; بهرام بیگی ف.; قازانچایی ا. خودکارآمدي پرستاران در مقابله با حوادث و بلايا در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري شهر تهران، سال 1398. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 198–191, 2021. DOI: 10.22037/meipm.v8i3.31538. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31538. Acesso em: 27 فوریه. 2024.