اویسی س.; فدای وطن ر.; قنبری بروجنی م.; حاتم آبادی ح. بررسي شيوع سوء رفتار و غفلت از سالمندان در جامعه منتخب از سالمندان در ايران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 265–260, 2021. DOI: 10.22037/meipm.v8i4.31469. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31469. Acesso em: 29 فوریه. 2024.