سهرابی زاده س.; بهرام‌زاده ا. تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 190–184, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i3.31309. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31309. Acesso em: 2 مارس. 2024.