مرادی ب. تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک و سودمندی های اجراء آن در بهبود سیستم مدیریت فرآیندی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 171–158, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i3.31164. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31164. Acesso em: 28 فوریه. 2024.