رضائی ن.; قمری م.; بزازیان س.; باباخانی و. نقش انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 157–149, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i3.31129. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31129. Acesso em: 27 فوریه. 2024.