میرحکیمی س. ع.; امینی حسینی ک.; منصوری ب.; ایزدخواه ی. ا. ارائه الگوي برنامه ريزي و انتخاب مکان هاي مناسب براي اسکان اضطراري در شرايط بحران: مطالعه موردي تهرانپارس. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 259–247, 2021. DOI: 10.22037/meipm.v8i4.31068. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31068. Acesso em: 1 مارس. 2024.