بهمنی ر.; پویا کیان م.; خداکریم س.; بیدل ح.; صالحی سهل آبادی ع.; جعفری م. ج. ارزيابي ريسک و تحليل پيامد حريق و انفجار در يک مخزن وينيل کلرايد با استفاده از نرم افزار PHAST. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 218–208, 2021. DOI: 10.22037/meipm.v8i4.30783. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30783. Acesso em: 1 مارس. 2024.