باتوانی م.; غفرانی م.; مطیعی ا. ا.; باتوانی ف. مقايسه پارامترهاي سيستم ايمني در کاراته کاران نخبه و آماتور با غير ورزشکاران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 118–109, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i2.30619. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30619. Acesso em: 24 فوریه. 2024.