بخشی م.; امیدی ل.; امیدی ک.; مرادی غ.; معیوف پور ف.; درویشی ت. سنجش ميزان تاب آوري بيمارستان در شرايط اضطراري و بررسي آگاهي و نگرش کارکنان بخش اورژانس در زمينه مديريت بحران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 45–37, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i1.30266. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30266. Acesso em: 14 جولای. 2024.