ابوطالبي‌اصفهاني م.; رحيمي ا.; سعيدي س. شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان). ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 122–106, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v7i2.30060. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30060. Acesso em: 29 فوریه. 2024.