باباپور ع.; حيدري گرجي م.; موسوي نسب ن.; جنتی ی. بررسي خشونت فيزيکي نسبت به کارکنان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکي مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 1398. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 147–138, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v7i3.30045. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30045. Acesso em: 1 مارس. 2024.