جلالیان ع.; سمیعی ح.; شکری خوبستانی م.; کریمی م. بررسی اثرات خشک‌سالی و شوری برکیفیت شیمیایی آبخوان دشت زنجان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 129–119, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i2.29965. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29965. Acesso em: 28 فوریه. 2024.