سرخيل ح.; علوي تبار ع.; شايان فرد پ. روشي نوآورانه به‌منظور شناسايي و کشف عوامل و نشانه هاي وقوع تقلب در مميزي‌هاي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 105–95, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v7i2.29938. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29938. Acesso em: 1 مارس. 2024.