شهباززاده ف.; نريماني س.; احمدي ش.; انوري ز. بررسي عوامل موثر بر استفاده از کلاه ايمني در بين موتورسواران شهر اردبيل در سال 1398. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 137–131, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v7i3.29937. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29937. Acesso em: 27 فوریه. 2024.