سلطاندوست ناری س.; شمس الدینی ع. مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 138–130, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i3.29808. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29808. Acesso em: 24 فوریه. 2024.