عسکریان ع.; میرزا ابراهیم طهرانی م.; ساداتي پور س. م. .; جوزی س.; مرندی ر. بررسي نقش متغيرهاي پنهان در توقف استحصال گازترش بر اساس روش تجزيه و تحليل فاکتورهاي انساني و سيستم طبقه بندي و مبتني بر تئوري سلسله مراتب فازي (مطالعه موردي صنعت پالايشگاه گاز). ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 57–46, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i1.29158. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29158. Acesso em: 28 فوریه. 2024.