فاطمی عقدا س. م.; ساكت ع.; صادقی ح.; فهیمی فر ا. روند يابي پس لرزه هاي بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومين ناشي از زمين لرزه (مطالعه موردي، زمين لرزه 16 فروردين1396 سفيدسنگ در شمال شرق ايران). ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 101–92, 2021. DOI: 10.22037/iipm.v9i2.29037. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29037. Acesso em: 2 مارس. 2024.