شیریپ.; سوریح.; هاشمی نظریس. س. بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 7, n. 1, p. 54 - 44, 7 ژانویه 2020.