بخشیا.; مظلومیع.; حسینیس. بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 7, n. 1, p. 35 - 29, 19 آگوست 2019.