احمدیع. ضرورت اجرای چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت در بیماران ترومایی بخش‌های اورژانس ایران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 7, n. 1, p. 4 - 1, 7 جولای 2019.