طاهری م.; میرمعزی م.; صباغی م. تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 151–144, 2019. DOI: 10.22037/meipm.v6i3.23993. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/23993. Acesso em: 27 فوریه. 2024.