پورفتاح ن.; منظمي تهراني غ.; علی بابایی ا.; یوسفیاتی س. م. شناسايي خطاهاي انساني و بررسي فاکتورهاي درون‌سازماني مؤثر بر بروز خطا درصنعت گاز. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 98–91, 2018. DOI: 10.22037/meipm.v6i2.23779. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/23779. Acesso em: 22 می. 2024.