حسيني س. م.; خراساني زواره د.; عباسي ع. چالش‌ها و راهکارهاي پيش‌گيري از برخورد خودرو با شتر در استان خراسان جنوبي بر اساس يک مطالعه کيفي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 48–43, 2018. DOI: 10.22037/meipm.v6i1.22148. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/22148. Acesso em: 27 فوریه. 2024.