کرمپوريان آ.; خراساني زواره د.; قميان ز. تقديرگرايي در مراسم اربعين. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 184–181, 2018. DOI: 10.22037/meipm.v5i4.20725. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/20725. Acesso em: 28 فوریه. 2024.