عزتي پ.; وزيري م.; عدلي ف. نيازسنجي آموزشي تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي مرکز اورژانس تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 119–109, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v5i2.18692. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18692. Acesso em: 29 فوریه. 2024.