پورنگ ن.; اسماعيلي ف.; رنجبريان م. به‌کارگيري روش تجزيه‌وتحليل عوامل شکست در ارزيابي مخاطرات آزمايشگاه‌هاي يک پژوهشکده. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 108–97, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v5i2.18689. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18689. Acesso em: 2 مارس. 2024.