ياري س. ارزيابي مخاطرات بالقوه به روش تجزيه‌وتحليل حالات شکست و اثرات آن‌ها در يک شرکت توليد تجهيزات تهويه مطبوع. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 96–89, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v5i2.18688. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18688. Acesso em: 24 فوریه. 2024.