ابراهيمي عطري ا.; بهاري فرد ر.; خوشرفتار يزدي ن. تأثير هشت هفته برنامه تمريني پيشگيري از آسيب 11+ فيفا بر پايداري قامتي پوياي پسران فوتباليست نوجوان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 88–79, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v5i2.18686. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18686. Acesso em: 1 مارس. 2024.