شوشتريش.; عابديم.; بهراميم.; سموعير. سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 5, n. 2, p. 62 - 61, 3 اکتبر 2017.