شوشتري ش.; عابدي م.; بهرامي م.; سموعي ر. تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا: يک مطالعه کيفي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 58–51, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v5i1.17667. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/17667. Acesso em: 27 فوریه. 2024.