حسين زادهک.; صادقر.; دليريس. برآورد بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 4, p. 253-260, 9 آوریل 2017.