فهيمي‌نيام.; جعفري منصوريانح.; مجيديغ.; اسکندريا.; بهاریس.; افسرع. رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 4, p. 239-244, 9 آوریل 2017.