اکبري بلوطبنگانا.; طالع‌پسندس.; محمد رضاييع.; رحيميان بوگرا. ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس قرباني هارتر در دانش‌آموزان مدارس متوسطه. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 4, p. 207-216, 9 آوریل 2017.