ارقامی ش.; بهرامی نیا س.; شریفی ف. طراحي پرسشنامه خود اظهاري خستگي رانندگان اتوبوس بين‌شهري. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 134–129, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v4i2.14144. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14144. Acesso em: 29 فوریه. 2024.