عباسی م.; صادقی م.; اعظمی ع. ا.; اسماعیلی س. م.; کاووسی ج.; آریافرد ا. بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 90–83, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v4i2.14132. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14132. Acesso em: 25 ژوئن. 2024.