داودی ف.; اعتماد ک.; طاهری تنجانی پ.; خداکریم س. بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 82–75, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v4i2.14129. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14129. Acesso em: 26 فوریه. 2024.