مسعودی نژاد م.; یزدان بخش ا.; محمدی ب.; حبیبی م. امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 74–69, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v4i2.14125. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14125. Acesso em: 1 مارس. 2024.