سرخیل ح.; توکلی ج.; رضوانی س. ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 68–63, 2016. DOI: 10.22037/meipm.v4i1.13034. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13034. Acesso em: 28 فوریه. 2024.