روستای شالماییم.; رخشانیف.; رمضانخانیع.; سوریح. تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 1, p. 46 - 39, 21 ژوئن 2016.