خالویی ع.; ملکوتیان م.; مهدی پور رابری م. وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 24–19, 2016. DOI: 10.22037/meipm.v4i1.13004. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13004. Acesso em: 27 فوریه. 2024.